Juče su 10 planinara PD „Oštra Čuka“ uradilo remarkaciju kružne staze na relaciji Vrmdža – Vrmdžansko jezero – Oblozi – Mirkov potok – Vidikovac – Vrmdža u dužini od 15 km. Planinari su u 10 časova startovali sa Latin grada odakle smo krenuli sa remarkacijom staze, pored 8 odraslih članova, u akciji farbanja smo uključili i dva juniora Milu i iliju koji su sve vreme hodali sa nama i bukvalno su prešli celu stazu. Pored markiranja i postavljanja putokaza, Čele, Katarina i Danica su pravili spisak gde bi trebalo postaviti nove putokaze sa toponimima duž cele staze. Stazu su farbali i uređivali Nikola, Darko i Mladen dok je Ana davala stručne savete. Bojan je krenuo iz suprotnog smera i postavljao je putokaze od Vidikovca do Vrmdže. Akcija je završena u 18:30 časova. 
Izveštaj: Mladen Antić i fotografije: Ana Radoman MIletić

Na vrh