Planina Slemen se nalazi u sklopu karpatskih planina i predstavlja razvođe između Sokobanjske Moravice i Timočkog sliva. Slemen predstavlja planinu sa veoma blagim stranama ali se ubraja u srednje planine po visini. Pruža se pravcem od severozapada ka jugoistoku u dužini od 9 km. Najviša tačka Slemena je partizanski spomenik koji se nalazi na 1099 mnv. Slemen je uglavnom šumovita planina gde dominiraju bukve i veštački zasađeni četinari (borovi). Planina je odvojena Uredškim potokom od planine Krstatac i Mađarskom rekom od planine Tumbe (Rtanj). Na južnoj strani Slemena su zastupljeni krečnjaci dok na su na severnoj strani zastupljeni vulkanski tufovi. Sa planine se pruža lep pogled ka sokobanjskoj kotlini i Tupižnici, naročito je interesantan profil Rtnja. Vrh je najpristupačniji iz sela Vlaško Polje i sela Milušinac, odakle polazi naša staza u dužini od 6 km.
Slemen
Slemen
Bogova vrata
Bogova vrata
Markacije na Slemenu
Markacije na Slemenu
Pogled sa Slemena
Pogled sa Slemena
Na vrhu planine
Na vrhu planine
Detalj sa vrha Slemena
Detalj sa vrha Slemena
Tupižnica sa Slemena
Tupižnica sa Slemena
Vrh Slemena (1099 mnv)
Vrh Slemena (1099 mnv)
Akcija na Slemenu (jun 2014.)
Akcija na Slemenu (jun 20...
 
 
Na vrh