Planinari PD “Oštra Čuka” su učestvovali u lokalnoj akciji osvajanja vrha Divna Gorica koja predstavlja vrh severoistočnog kraka Suve planine. Na akciji je učestvovalo 10 planinara od toga 2 iz našeg društva. Dužina staze je iznosila 15 km. Akcija je startovala u Beloj Palanci.

Na vrh