Ponovo lokalna akcija, ali ovaj put osvajanje Mečjih stena i popularne „Aždaje“. U 12 časova su se planinari uputli ka Borićima a zatim asflatnim putem ka izletištu Ozren. Dva kilemetra pre naselje grupa se odvojila od asfalta i uputila malo strmijom deonicom ka Mečjim stenama koje se nalaze na istoimenom Mečjem vrhu (691 mnv).

Već oko 13:30 časova smo bili na stenama a zatim smo planinarenje transformisali u alpnizam. Usledilo je spuštanje do Aždaje koja predstavlja poslednji kamen u sistemu Mečjih stena. Nakon alpinističke akcije usledila je kafa i slatki ručak a onda spust do vodopada Ripaljka i naselja Ozren. Put do naselja Ozren je bio pravolinijski, put su nam otežavale stene i polomljeno drveće. Već oko 16h grupa je bila u Sokobanji. Na akciji je učestvovalo 5 planinara Oštre Čuke, najniža tačka staze je 300 mnv, najviša tačka 650 mnv (Mečje stene), dužina staze oko 8 km. Veliku hrabrost na akciji je pokazao dvanaestogodišnji Aleksa Milentijević koji je bez problema savladao sve prepreke na stenama.

Na vrh