Dužina trase –
Ukupni uspon –
Najniža tačka –
Najviša tačka –
Kondiciona težina –
Tehnička težina –

 

 

Na vrh